مرور برچسب

شرایط برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی

اوتونبایوا: به‌رسمیت‌شناسی و تعیین فرستاده ویژه در دستور کار است

رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان پس از نشست شورای امنیت در یک نشست خبری گفته است که مساله به‌رسمیت‌شناسی و نقش فرستاده ویژه برای افغانستان در دستور کار آنان است.