مرور برچسب

شرایط آتش بس برای جنگ روسیه با اوکراین

روسیه شروط خود برای پایان جنگ در اوکراین را اعلام کرد

واسیلی نبنزیا، نماینده دائمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل شب گذشته در نشست شورای امنیت، اعلام کرد که اوکراین می تواند موجودیت خود به عنوان یک کشور مستقل را حفظ کند، اگر دیگر تهاجم آشکاری علیه روسیه نشان نداده، صلح آمیز و بی طرف باقی بماند،…