مرور برچسب

شبرغان

گشایش نخستین شبکه ۲۰ کیلوولت برق در شبرغان

مهندسان برق از مردم می‌خواهند تا در نگهداری و حفظ پروژه‌های زیربنایی در این ولایت، توجه جدی داشته باشند. نخستین شبکه برق ۲۰ کیلوولت در روستای پل خراسان شهر شبرغان گشایش یافت. شرکت برشنا جوزجان می‌گوید که با…