مرور برچسب

سیمینار علمی

سیمینار علمی «مدیریت سازمانی و اصول راهبردی» برای ارتقای ظرفیت کارمندان رادیو فجر برگزار شد

سمیناری علمی تحت عنوان مدیریت سازمانی و اصول راهبردی برای ارتقای ظرفیت مسئولین بخش‌ها، مدیران و کارمندان این رادیو در تالار همایش های مرکز رسانه ای فجر برگزار گردید.