مرور برچسب

سیستم بانکی و مالی افغانستان

بانک‌مرکزی: سیستم بانکی و مالی کشور کاملا اسلامی می‌شود

سرپرست بانک مرکزی افغانستان در نشست سالانه "اداره محاسبه و تفتیش مؤسسات مالی اسلامی و اجلاس بانک توسعه اسلامی" گفته که بانک مرکزی افغانستان تصمیم دارد تا سیستم بانکی و مالی افغانستان را اسلامی بسازد.