مرور برچسب

سوم حوت کابل

قیام سوم حوت کابل از شاهکاری‌های جهاد

تاریخ کشور عزیز ما افغانستان مملو از حماسه‌آفرینی‌ها و رشادت‌های باورنکردنی و شگفت‌انگیز می‌باشد. حماسه‌های ماندگاری که در گوش و کنار تاریخ طنین‌انداز بوده وبر صفحه مبارزات ملت‌های آزاده جهان حک گردیده است که باگذشت زمان زیادی هنوز هم اخلاص…