مرور برچسب

سوم حوت سال ۱۳۵۸

قیام سوم حوت کابل شاهکاری جهاد مردم افغانستان

یکی از بزرگ‌ترین افتخارات ملت افغان، دفاع و صیانت از دین و وطن در برابر اشغالگران و استبداد داخلی می‌باشد. در این میان، قیام سوم حوت کابل (1358 خورشیدی) در تاریخ مبارزات ملت‌های آزاده و تاریخ درخشان کشور به‌عنوان نمادی از ایمان پاک،…