مرور برچسب

سوانح شهدای افغانستان

شهید صفی الله افضلی

شهید افضلی در ضمن تشدید مبارزات سیاسی و فرهنگی در محیط دانشگاه در ماه میزان ۱۳۵۷در زمان ترکی راهی زندان وزارت داخله گردید و با مقاومت و حفظ اسرار خویش بعد از مدتی تحمل آزار بدنی آزاد شد.