مرور برچسب

رادیوفجر

فتح و نصرت تـنـهـا از نـاحـيـه خـدا است و بـه هـمـيـن دليل مومنان به هنگام پيروزى مغرور نمى شوند،…

‎هنگامى كه يارى خدا و پيروزى فرا رسد۱ - و مردم را ببينى گروه گروه وارد دين خدا مى شوند.3 - پـروردگـارت را تـسبيح و حمد كن ، و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه پذيراست

 متقی: تحولات اخیر در منطقه ایجاب می‌کند که افغانستان و چین با هماهنگی کامل به همکاری خود ادامه دهند

سرپرست وزارت امور خارجه گفته است که رویدادها و تحولات اخیر در منطقه ایجاب می‌کند که افغانستان و چین با هماهنگی کامل به همکاری‌های خود ادامه دهند تا بتوانند به خوبی از منافع مشترک خود محافظت کنند.