مرور برچسب

خبرهای افغانستان

حل‌وفصل بیش از ۲۲۰۰ منازعه قومی در کشور

محمد علی جان احمد معین جرگه‌ها و هماهنگی امور قبایل این وزارت، به رسانه ها  می‌گوید که این منازعه‌ها پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی حل شده و حکومت سرپرست به حل منازعه‌های قومی در کشور متعهد است.

امضای تفاهم‌نامه هم‌کاری میان وزارت تحصیلات عالی و شرکت انکشاف ملی

مسوولان در این نهادها می‌گویند که هدف از این تفاهم‌نامه‌ها، کارگیری دانش‌گاهیان از تجارب شرکت انکشاف ملی در ساحه عمل است و شرکت انکشاف ملی نیز از کدرهای این وزارت می‌تواند در پروژه‌های ملی کشور کار گیرد.