رادیو فجر: شما همین اکنون به طور زنده و مستقیم شنونده رایو فجر روی موج 96.3 اف ام هستید

فجر؛ صدای هم‌دلی، برادری و بیداری