مرور رده

آثار علمی

آثار علمی شامل مجموع از کتب و رساله های است که توسط بخش انتشارات کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا نشر شده است.

کتابِ (هوشنگ؛ ابتهاجی که سایه شد) منتشر شد

این کتاب، اختصاص به زندگی‌نامه، کتاب‌ها، افتخارات و بزرگداشت شاعر نامدار پارسی‌گو (امیر هوشنگ ابتهاج "سایه ") دارد و شامل هفتاد قطعه شعر از کشورهای مختلف دنیا برای او، همراهِ اظهارنظرها، نقدها، داوری‌ها و یادداشت‌های چهره‌های علمی، ادبی و…