مرور رده

شهدا

شهدا، بیانگر زندگی نامه، کار نامه ها و مجاهدت های شهدای افغانستان است که جهت دفاع از ارزش های اسلامی و ملی شهید شدند.

شهید مولوی عبدالقادر مولوی حاجی

شهید مولوی حاجی که با استاد عبدالقادر توانا همزادگاه وهم عصر اند، هرازگاه که استاد توانا از ودیگر رهبران نهضت گذری به این ولسوالی میداشتند از محضر ومجالست شهید مولوی حاجی مستفید می شدند وبه ارشادات ایشان گوش جان می‌سپردند.

شهید محمد قربان مدیر عمومی جنگلات زون شمال افغانستان

این شهید علیه نظام طاغوتی تحت رهبری نهضت اسلامی افغانستان بویژه برادر شهیدش استاد عبدالقادر «توانا» مبارزه نمود، با سخنرانی های آتشین در دفاع از حقوق مردم مظلوم در برابر حاکمان ظالم لحظه خاموش نگردیده در عصر رژیم مستبد کمونیستی چندین بار…

شهید عبدالقادر ذبیح الله

بلخ کهن انتظار فرزندی را داشت که روزی گام های استوارش را بر سنگ پایه های بلند قامت اش بکوبد و یاد آور عهد رستم داستانش گردد. که چنین شد و انتظار بلخ بامی پایان یافت. این درست در سال ١٣٣٠ خورشیدی اتفاق افتاد و محمد صدیق را خداوند (ج) فرزندی…

شهید صفی الله افضلی

شهید افضلی در ضمن تشدید مبارزات سیاسی و فرهنگی در محیط دانشگاه در ماه میزان ۱۳۵۷در زمان ترکی راهی زندان وزارت داخله گردید و با مقاومت و حفظ اسرار خویش بعد از مدتی تحمل آزار بدنی آزاد شد.