مرور رده

پیام بیداری

پیام بیداری – دربرگیرنده؛ مقالات دینی، سیاسی و فرهنگی استاد عبدالرووف توانا رئیس کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا هست که به مناسبت‌های مختلف تحریر شده و در کتاب به نام پیام بیداری نشر شده است.