یک شرکت خصوصی با سرمایه‌گذاری 151 میلیون افغانی برنده استخراج معدن کرومایت لوگر شد

استخراج معدن کرومایت لوگر

وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده که یک شرکت خصوصی با سرمایه‌گذاری 151 میلیون افغانی روی معدن سنگ کرومایت ولسوالی ازره ولایت لوگر برای مدت پنج سال برنده این دواطلبی اعلام شده است.

دفتر مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم با نشر خبرنامه ای گفته که شرکت استخراج و پروسس شیرزاد منرال، با ارایه نرخ رویالیتی فی تن مبلغ 16000 افغانی برنده معدن سنگ کرومایت ساحه ببر ولسوالی ازره ولایت لوگر برای مدت پنج سال اعلام گردید.

این وزارت گفته که مساحت معدن مذکور 0.24 هکتار بوده و شرکت قراردادی حدودأ مبلغ 151 میلیون افغانی سرمایه گذاری مینماید که در کنار خدمات اجتماعی زمینه کار را برای 45 نفر نیز فراهم خواهد كرد و این شركت در جریان پنج سال مقدار 56000 تن کرومایت را استخراج خواهد کرد.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم همچنین معلومات مختصری را در رابطه به قرارداد نیم بلاک سوم سرب و جست ولسوالی شهرک ولایت غور که با شرکت استخراجی خپلواک کاظمی که چندی پیش به امضاء رسیده بود گفت: نیم بلاک سوم سرب و جست 105 کیلو متر مربع مساحت،  10 میلیون دالر مصرف خدمات اجتماعی، ایجاد فابریکه پروسس، ساخت و اعمار 500 کیلومتر سرک از ولایت فاریاب الی بادغیس و از ولایت غور الی هرات، 20 فیصد رویالتی، 20 فیصد مالیه برعایدات، کرایه سطح زمین و پروسس صد فیصد در داخل کشور را با رسانه ها شریک ساختند.

گفتنی است که در این اواخر وزارت معادن و پترولیم استخراج شماری از معادن کشور را از طریق داوطلبی به شرکت های داخلی و خارجی به فروش می رساند.

 

نظرات بسته شده است.