یونیسف: ۷۸۳ هزار دانش‌آموز افغانستان در مکاتب روستایی می‌خوانند

بر اساس معلومات این نهادهای حامی کودکان، در سراسر افغانستان ۲۴ هزار و ۴۲۸ مکتب روستایی در ۳۴ ولایت افغانستان فعال است.

آمار ارائه‌شده از سوی یونیسف و سازمان حفاظت از کودکان نشان می‌دهد که ۷۸۲ هزار و ۹۳۳ دانش‌آموز افغانستان در مکاتب روستایی آموزش می‌بینند.

صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان و سازمان حفاظت از کودکان با نشر معلومات مشترک از صنف‌های روستایی در سراسر افغانستان می‌گویند که در حال حاضر ۷۸۲ هزار و ۹۳۳ کودک در این مکاتب مصروف آموزش اند.

معلومات یونیسف و سازمان حفاظت از کودکان نشان می‌دهد که از جملۀ تمام این کودکان دانش‌آموز، در حدود ۴۷۰ هزار آن دختران اند.

بر اساس معلومات این نهادهای حامی کودکان، در سراسر افغانستان ۲۴ هزار و ۴۲۸ مکتب روستایی در ۳۴ ولایت افغانستان فعال است.

یونیسف در ماه می سال گذشته گفته بود که قصد دارد با حمایت برخی از نهادهای امدادرسان بین‌المللی، تعداد صنوف‌ درسی در مکاتب روستایی را تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲۱ هزار صنف افزایش دهد.

پیش از این یونیسف از ایجاد ۹۵۰ صنف جدید آموزشی برای مکاتب روستایی در افغانستان خبر داده است.

یونیسف به تاریخ ۱۷ جنوری (۲۷ جدی) در شبکه اجتماعی ایکس گفت که با ایجاد این صنف‌های جدید، برای ۱۴۰ هزار دختر و پسر در مناطق روستایی افغانستان فرصت آموزش فراهم خواهد شد.

این اداره ملل متحد گفته است که کوریای جنوبی این برنامه را حمایت مالی می‌کند.

یونیسف و سازمان حفاظت از کودکان گفته اند که در این مکاتب بیش از 25 هزار آموزشگار جذب شده و مشوق دریافت می‌کنند.

همچنان این نهادها گفته اند که حدود یک میلیون و ۲۵۸ هزار کودک در مکاتب روستایی و دولتی، مواد آموزشی را دریافت می‌کنند.

کودکان تا صنف سوم در مکاتب روستایی درس می‌خوانند و بعد از آن در مکاتب ابتدایی آموزش شان را ادامه می‌دهند.

 

نظرات بسته شده است.