گزارش سه ماهه یوناما از اوضاع حقوق بشری افغانستان

این گزارش از اول ماه اکتوبر تا اخیر دسمبر سال ۲۰۲۳ میلادی ترتیب شده است.

در گزارش سه ماهه یوناما در باره اوضاع افغانستان از اعمال فشار بر زنان، ممنوعیت آموزش بر دختران، نوعیت پوشش زنان و مسایل دیگر انتقاد شده است.

این گزارش از اول ماه اکتوبر تا اخیر دسمبر سال ۲۰۲۳ میلادی ترتیب شده است.

اوضاع حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران در کشور، حمله‌های هدفمند، اخراج شهروندان افغانستان از پاکستان، بازداشت مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران و ثبت گرفتاری‌های مقام‌های حکومت پیشین از مواردی اند که در این گزارش یادآوری شده‌اند.

در بخشی از آمده است: «این اقدامات تنفیذی توأم با خشونت فزیکی به‌ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیرکننده و خطرناک است و بدنامی را به همراه دارد که آن‌ها را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.»

زلمی افغانیار آگاه سیاسی در این باره گفت: «گزارش‌ها همیشه پیش شان ثبت بوده، در گذشته هم این موضوعات مورد بحث بوده، هر حاکمیت پالیسی خود را اجرا می‌کند. امیدوار هستم اجازه بدهند که حکومت فعلی افغانستان با مشاوره مردم خود چالش‌های موجود در افغانستان را رفع بسازد.»

فرهاد ابرار آگاه مسایل سیاسی در باره این گزارش به رسانه ها گفت: «این مسله در درازمدت می‌تواند فشارهای سازمان‌های ملی و حقوق بشر و کشورهای حامی حقوق بشر را بیشتر بسازد.»

اما امارت اسلامی در واکنش به این گزارش می‌گوید که که یوناما هیچ اطلاعی از آموزه‌های اسلامی ندارد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به رسانه ها گفت: «در این گزارش تمرکز بیشتر روی تطبیق موارد شریعت اسلامی شده است که نشان دهنده بی‌خبری یوناما از احکام شریعت است. حجاب زنان، نیازمندی به محرم، فضای شرعی برای کار و آموزش زنان، تطبیق سزا از سوی دادگاه و جلوگیری از انحرافات فکری در جامعه از وجیبه شرعی یک حکومت متعهد اسلامی اند.»

یوناما در این گزارش افزوده است که بازداشت‌های خودسرانه، مجازات و بعضی موارد مانند رهایی مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه‌ها نیز در جریان ترتیب این گزارش انجام شده است.

نظرات بسته شده است.