گزارش تصویری / سیمینار علمی ارتقای ظرفیت «اصول اداری و مهارت های رسانه‌ای» کارمندان رادیو فجر

سیمینار علمی ارتقای ظرفیت کارمندان رادیو فجر

گزارش تصویری / سیمینار علمی ارتقای ظرفیت «اصول اداری و مهارت های رسانه‌ای» کارمندان رادیو فجر

 

نظرات بسته شده است.