گزارش تصویری از همایش کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا به مناسبت گرامیداشت از 26 دلو سالروز خروج ارتش سرخ از افغانستان و نشر مجدد هفته نامه فجر بعد از چهارسال وقفه نشراتی

کانون شهید توانا

گزارش تصویری از همایش کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا به مناسبت گرامیداشت از 26 دلو سالروز خروج ارتش سرخ از افغانستان و نشر مجدد هفته نامه فجر بعد از چهارسال وقفه نشراتی

نظرات بسته شده است.