گردآوری نزدیک به ۱۸۰میلیون افغانی باقی‌داری صرفیه برق

گردآوری بدهی برق به‌گونه‌ی شفاف می‌تواند در افزایش واردات برق از کشورهای دیگر نیز سودمند باشد.

شرکت برشنا می‌گوید که نزدیک به ۱۸۰میلیون افغانی باقی‌داری صرفیه برق برخی از چهره‌های سیاسی و زورمندان گردآوری شده است.

حکمت‌الله میوندی سخن‌گوی این شرکت از روند گردآوری بدهی‌ها اطمینان می‌دهد و می‌افزاید که تا اکنون این شرکت ناگزیر به فروش جایداد‌های هیچ یک از بدهکاران نشده است.

او از افرادی که بدهی‌های‌شان را پرداخت کرده‌اند نام نمی‌برد.

سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «ما تا اکنون در حدود ۱۸۰ میلیون افغانی باقی‌دار‌ی‌های شرکت برشنا را جمع‌آوری کردیم و این پروسه هنوز و هم جریان دارد و تا اکنون تکمیل نشده است.»

شماری از باشنده‌های پایتخت از این اقدام شرکت برشنا استقبال کرده و می‌افزایند که باید با افرادی که بدهکار هستند برخورد جدی صورت گیرد.

الهام باشنده کابل گفت: «برخورد جدی داشته باشند چرا که نه تنها این‌ها قرض‌دار از پول هستند؛ بل‌که آنان به این ملت و مردم بسیار قرض‌داری‌ها دارند که  نخواهد در طول عمر پرداخت بتوانند.»

محمد نور باشنده دیگر کابل می‌گوید: «یک تصمیم خوب است. امارت اسلامی تصمیم گرفته بود که‌ جایدادهای این‌ها را به‌فروش برساند و از این طریق مشکلات برق کم می‌شود.»

به باور شماری از آگاهان مسایل اقتصادی، گردآوری بدهی برق به‌گونه‌ی شفاف می‌تواند در افزایش واردات برق از کشورهای دیگر نیز سودمند باشد.

عبدالبصیر تره‌کی آگاه مسایل اقتصادی گفت:‌ «اگر  تمام پول را بدست بیاورند و این پروسه شفاف باشد واقعا که ما می‌توانیم سیستم‌های بادی را در کشور فعال بسازیم.»

احمد سیر قریشی یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: «جمع‌آوری شفاف می‌تواند از مشکلات قطع برق جلوگیری کند.»

آمار‌های شرکت برشنا نشان می‌دهند که این شرکت تا اکنون توانسته بیش از ۶۲۰ میلیون دالر بدهی برق را که از زمان حکومت پیشین پرداخت نشده بود، به کشور‌های صادر کننده پرداخت کند.

نظرات بسته شده است.