گردآوری بانک‌نوت‌های فرسوده؛ روندی که کارساز نبوده است

گردآوری بانک‌نوت‌های فرسوده؛ روندی که کارساز نبوده است.

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که در دست‌کم یک سال گذشته حدود پنج‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون بانک‌نوت فرسوده را از بازارهای کشور گردآوری و به آتش کشیده است.

حسیب‌الله نوری سخن‌گوی بانک مرکزی افغانستان اطمینان می‌دهد که مسوولان این بانک تلاش دارند تا با اجرای سیاست معقول پولی، بانک‌نوت‌های فرسوده را گردآوری و نابود سازند.

آقای نوری به رسانه ها گفت: «بانک مرکزی افغانستان همیشه تلاش کرده که به هدف فراهم کردن سهولت برای مردم افغانستان بانک‌نوت‌ها را مطابق بازار و سیاست‌های پولی عرضه کند.»

در سوی دیگر شماری از پایتخت‌نشینان می‌گویند که هنوزهم پول‌های فرسوده در بازارهای کابل در گردش اند و در داد و ستد به آنان مشکل ایجاد می‌کند. پایتخت‌نشینان از امارت اسلامی و بانک مرکزی می‌خواهند پول‌های فرسوده را به‌گوی‌ی کامل از بازار گردآوری کنند.

سمیر باشنده کابل چنین خواست دارد: «پیسه کهنه ایقدر زیاد شده که همه مردم با آن در مشکل است.»

حامد یکی دیگراز باشنده‌های کابل گفت: «بانک‌نوت‌ها کهنه است در زمان تبادله اگر کسی به ما ۵۰۰ افغانی بدهد ما برایش یک ۵۰ افغانی کهنه بدهیم در جنجال هستیم.»

آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای گردآوری پول‌های فرسوده، نیاز است تا میکانیزم مشخص ساخته شود.

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی به رسانه ها گفت: «بانک مرکزی مطابق قانون مکلف است تا پول مندرس را به گونه‌ای منظم جمع‌آوری کند و مطابق قانونی که دارند آن را گردآوری و حریق کند.»

عبدالرحمن زیرک سخن‌گوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل در این باره گفت: «در اول ۲۰ افغانی و ۱۰ افغانی و باز دوربعدی ۵۰ افغانی و ۱۰۰ افغانی گردآوری شد و حالا ۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانی از بازار گردآوری می‌شوند بانک مرکزی به همه‌ای بانک‌ها دستور داده بود که بدون کدام کمیشن بانک‌نوت‌های فرسوده را گردآوری کنند.»

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، یک شرکت پولندی برای نخستین بار بانک‌نوت‌های افغانی را که شامل ده، بیست، پنجاه و صد افغانی بود، چاپ و به افغانستان منتقل کرد.

 

 

نظرات بسته شده است.