کنفرانس بین‌المللی مهار آب در کابل برگزار خواهد شد

نخستین کنفرانس بین‌المللی مهار آب تا کم‌تر از شش ماه دیگر در کشور برگزار می‌شود.

عبدالرشید اقبال رییس دانش‌گاه پولی تخنیک کابل گفته است که آموزگاران و دانش‌مندانی از چندین کشور از جمله روسیه، هند، پاکستان و ایران برای شرکت در این کنفرانس علاقه‌مند هستند.

آقای اقبال در برنامه کارزار نهال‌شانی گفت: «ما در نظر داریم که در اخیر ماه سپتمبر ۲۰۲۴ کنفرانس بین‌المللی آب را در پوهنتون پولی تخنیک کابل تدویر نماییم و این اولین کنفرانس بین‌المللی آب در کابل خواهد بود.»

هم‌زمان صدراعظم عثمانی معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته است که افغانستان در حال حاضر در بخش‌های تغییر اقلیم، مهار آب و انکشاف جنگلات، به کمک‌های جهانی نیاز دارد.

او از سازمان‌های بین‌المللی و اتحادیه اروپا خواست تا افغانستان را در راستای جلوگیری از آسیب‌های تغییر اقلیم یاری رسانند.

صدراعظم عثمانی افزود: «کشور ما بسیار متضرر است و علت آن هم این است که گازهای گل‌خانه‌ای در افغانستان تولیدش کم و آسیب‌پذیری‌اش زیاد است.»

رزا اوتونبایوا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان که در این برنامه حضور داشتند، اطمینان دادند که حکومت و مردم افغانستان را در بخش‌های گوناگون همکاری خواهند کرد.

خانم اوتونبایوا گفت: «افغانسنان با چالش‌های زیاد تغییر اقلیمی مواجه است و ما تلاش داریم که در هماهنگی با اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌های بین‌المللی در بخش تغییر اقلیم و ایجاد ساحات سبز و انکشاف با افغانستان همکاری کنیم.»

رافایلا ایودیس کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در این برنامه گفته است: «می‌پذیریم با آن‌که افغانستان نقش کمی در انتشار گاز گل‌خانه‌ای دارد ولی بسیار زیاد متضرر است. جنگ و ناامنی در سال‌های پیسن در جامعه افغانی مشکلاتی را خلق کرده است. ما اطمینان می‌دهیم که اتحادیه اروپا با سازمان ملل به‌گونه مشترک در این بخش‌ها کار می‌کند.»

پیش از این مقام‌های امارت اسلامی گفته‌اند که افغانستان جایگاه ششم را در میان کشورهای که بیشترین آسیب تغییر اقلیمی را دیده‌اند، گرفته و کمک‌های بین‌المللی نیز در این بخش در افغانستان کاهش داشته است.

نظرات بسته شده است.