کمیسیون تدارکات ملی شش پروژه سرک‌سازی را در کابل منظور کرد

شهرداری کابل می‌گوید، سرک چهارراهی شهید هنگرها-قصبه، سرک کوته سنگی-دهمزنگ، سرک گل‌باغ-قصر دارالامان، سرک چهارراهی ملالی-مسیر سرک حلقوی، سرک قلعه‌شانان-شصت متره قلعه زمان خان و بخش دوم سرک سرکوتل خیرخانه پروژه‌هایی است که به تازگی از سوی کمیسیون تدرکات منظور شده است.

در نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء امارت اسلامی، شش پروژه دیگر سرک‌سازی در کابل به ارزش حدود یک میلیارد افغانی نیز منظور شد.

شهرداری کابل می‌گوید، سرک چهارراهی شهید هنگرها-قصبه، سرک کوته سنگی-دهمزنگ، سرک گل‌باغ-قصر دارالامان، سرک چهارراهی ملالی-مسیر سرک حلقوی، سرک قلعه‌شانان-شصت متره قلعه زمان خان و بخش دوم سرک سرکوتل خیرخانه پروژه‌هایی است که به تازگی از سوی کمیسیون تدرکات منظور شده است.

این در حالی است که طی دو سال اخیر پروژه‌های مختلف سرک‌سازی از سوی شهرداری کابل از بودجه عواید داخلی آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است

نظرات بسته شده است.