کتاب نقطه عطف بشر و مرجع مهم تمدن و فرهنگ

سرمایه های مادی فنا پذیر اند؛ اما سرمایه های معنوی جاویدان و ماندگار است.

کتاب نقطه عطف بشر و مرجع مهم تمدن و فرهنگ
آنچه امروز بشریت دارد از برکت کتاب است، کتاب نردبانی است که ملت ها را به قلعه عزت و اقتدار میرساند.
هیچ تمدنی بدون کتاب شکل نگرفته است و هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند جای کتاب را بگیرد.
سرمایه های مادی فنا پذیر اند؛ اما سرمایه های معنوی جاویدان و ماندگار است.
امروز برتری مغز انسان نسبت به هر پدیده‌ی دیگر یک امر ثابت شده است؛ حتی ذخایر نفتی و انواع معادن پایان پذیر است؛ اما علم و دانش نعمتی است زوال ناپذیر و پایدار.
کشورهای به ترقی و تعالی رسیدند که در تولید علم پیشی گرفتند که می‌توان گفت امروز آقایی جهان را نیز در دست دارند.
عامل سقوط و انحطاط جهان اسلام دوری از دانش و بینش است، تولید علم در دانشگاه های جهان اسلام، حتی برابر به یک دانشگاه شهر توکیو جاپان نیست!
انترنت علمی است جهانی، که همه ی بشریت به مخترع آن باج میدهند، نبض جهان در گرو علم است و قدرت علم فوق همه قدرت هاست که امروز علم جهان را به یک خانه مبدل کرده است، ارزش یک کشور بر اساس دانشمندان و نخبگان آن محاسبه می شود !
کشور های تولید کننده نفت در اختیار کشورهای تولید کننده علم قرار دارند، این همه پیشرفت های جهان وابسته علم و‌دانش و به کتاب است، کتاب نردبان است که ملت ها را به قلعه عزت واقتدار بلند
می کند.
برای ساختن یک زندگی متعالی همراه با خوشبختی و آرامش باید سراغ کتاب برویم. هر تمدن، هر نهضت، هر اندیشه، و هر حرکتی که در جهان و جان انسان‌ها مؤثر
بوده و در تاریخ شکل گرفته، پشتیبانش کتاب بوده است.
جامعه جاهل ،جامعه گدا، جامعه نفاق، جامعه فقر، جامعه مرده است، اگر دشمنان بخواهند یک ملت را نابود کنند ،جاهلان آن را بر دانشمندان آن حاکم می سازند و کتاب را از دست فرزندان آن می گیرند، به دست آنها وسایل نابودی جسمی، و روحی را هدیه می کنند. مصروف عیاشی، فحاشی و جنگ برادر کشی ، تعصب و‌تحجر می سازند .
ما با کتاب‌، در پنهانی‌ترین وجوه شخصیت انسانی‌مان به حس نزدیکی با یک فرهنگ می‌رسیم و خواندن، همان‌طور که‌ غرایز، شور و احساسات‌،‌ رفتارهای‌مان را تعریف می‌کنند، مطالعه روانشناسی ما را غنا می‌بخشد و چون خورشید فضای زنده‌گی را روشن می سازد.
کتاب خواندن، شالوده‌ی تربیت کردن انسان‌های آزاد است. نبود آزادی در ابعاد مادی، روحی و فرهنگی، زندگی افراد و کل جامعه را از هم می‌پاشاند.
کتاب مانند بارانی که بر سرزمین دلها میبارد، گل و میوه و اندیشه ها و کردار ها را رونق، زیبایی و طراوت می‌دهد.
هرچیز که امروز جاوید مانده است از طریق کتاب است.
کتاب معجزه پروردگار عالم است که در میان تمام معجزات پیامبران (ع)باقی مانده است.
امروز نه از عصای موسی (ع) خبری است و نه از شتر صالح(ع) و نه از شفای کور مادر زاد و نه از زنده ساختن انسان ها و نه از تسخیر جنیات و نه از باز شدن رود نیل و نه سفری است به سدرت المنتهی.
در قرانکریم واژه کتاب ۲۵۵ مرتبه و واژه علم ۲۸۲ مرتبه، و قلم دو مرتبه و واژه اقره سه مرتبه ذکر گردیده است.
اولین آیه قرانکریم با بخوان آغاز گردید که در بر گیرنده خواندن، الفاظ، کتاب،قلم و علم است.
کتاب خدا با نام خالق آغاز و با نام مخلوق پایان یافته است. قرانکریم سرآمد تمام کتاب هاست، کتاب که کهنه نمی شود ، پیشرفت های علمی نمی تواند آنرا به چالش بکشاند ، قرآن کتاب است موید علم و دانش، کتاب که
پیشگویی های آن یکی پی دیگر تحقق یافته است.
کتاب یگانه معجزه جاویدان رسول گرامی اسلام است که تا روز قیامت جاویدان می ماند، امیدوارم درب های دانشگاه ها و پوهنتون ها به روی خواهران دردمندمان باز و زمینه های فرهنگ کتاب خوانی، تحقیق و پژوهش و تولید علم در کشور مساعد شود.
مهاجرت ها معکوس شود ، نخبه ها بتوانند با آرامش خاطر، نقش ارزشمندی که در ساختن جامعه دارند ایفاء کنند.
یقین دارم این امر زمانی ممکن و میسر خواهد بود؛ که امارت اسلامی به خواست های مشروع ملت لبیک گفته جهت عبور از وضعیت کنونی قدم های شجاعانه‌ای را در جهت تغییر ‌تحول بردارد و به ملت حق تعیین سرنوشت سیاسی شان را بدهد تا همه‌گان خویش را در آیینه‌ی قدم نمای یک حکومت منتخب اسلامی ببینند.
عبدالرووف توانا

نظرات بسته شده است.