چهار سرنشین هواپیمای ساقط شده در بدخشان به کابل منتقل شدند

امام‌الدین احمدی سخن‌گوی این وزارت افزوده است که این هواپیما از تایوان به‌سوی روسیه در حرکت بود و می‌خواست در تاشکند سوخت گیری کند که از مسیر خارج و در خاک افغانستان سقوط کرده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفته است که چهار سرنشین هواپیمای روسی که شام روز شنبه در بدخشان سقوط کرد، نجات یافته‌اند.

امام‌الدین احمدی سخن‌گوی این وزارت افزوده است که این هواپیما از تایوان به‌سوی روسیه در حرکت بود و می‌خواست در تاشکند سوخت گیری کند که از مسیر خارج و در خاک افغانستان سقوط کرده است.

آقای احمدی گفت: «جت شخصی که شش نفر به شمول دو پیلوت در آن موجود بود، از تایوان به‌سوی مسکو می‌رفت که در ازبیکستان باید بخاطر گرفتن تیل نشست می‌کرد، از مسیرش خارج و یا هم به علت تخنیکی در بدخشان سقوط کرد.»

عبدالستار غروال رییس میدان‌های هوایی در این باره گفت: «دو روز جستجو کردیم که شام روز گذشته محل اش را پیدا کردیم که از شش سرنشین چهار نفر شان زنده هستند.»

تا هنوز علت سقوط این هواپیما روشن نشده است.

در سقوط این هواپیمای روسی که در ولسوالی کوف آب بدخشان رخ داد دو تن که زن و شوهر بودند، جان باخته‌اند.

نظرات بسته شده است.