پیام بیداری 001 – توحید روح در پیکر اسلام است

پیام بیداری 001 - توحید روح در بیکر اسلام است

پیام بیداری 001 – توحید روح در پیکر اسلام است

پیام بیداری مجموع مقالات دینی، سیاسی و فرهنگی استاد عبدالرووف توانا رئیس کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا هست که به مناسبت‌های مختلف نوشته‌شده و در قالب کتاب به اسم پیام بیداری نشر در سال 1400 گردید.

بنابر درخواست مکرر علاقه‌مندان و شفتگان این پیام‌ها به همت گروه مرکز رسانه‌ای فجر و به‌خصوص رادیو فجر بیداری به شکل تصویر، صوتی و نوشتاری تبدیل گردیده و به دسترس همه قرار داده شد.

نظرات بسته شده است.