پیام بیداری جلد 2

پیام بیداری جلد 2

پیام بیداری – نویسنده استاد عبدالرووف توانا

کتاب مجموع مقالات (پیام بیداری) اثر ارزشمند استاد عبدالرووف توانا رییس کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا

دربرگیرنده برگزیده از مقالات منتخب سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی به مناسبت های مختلف

 

نظرات بسته شده است.