پشتیبانی از آموزش دختران در افغانستان هم‌زمان با روز جهانی زنان در علم

یوناما در صفحه ایکس‌اش نگاشته است که این نهاد از زنان و دختران که برای آموزش دختران پیکار می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، سفارت امریکا برای افغانستان و اوچا به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم، بر پشتیبانی از آموزش دختران در افغانستان تاکید ورزیده‌اند.

یوناما در صفحه ایکس‌اش نگاشته است که این نهاد از زنان و دختران که برای آموزش دختران پیکار می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.

یوناما به نقل از رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفته است: «توان‌مندسازی زنان و دختران در علم در افغانستان نیمی از ظرفیت کشور برای رسیدگی به چالش‌های مبرم مانند تلاش‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار را باز می‌کند. جهان نه‌تنها امروز بلکه هر روز برای این توان‌مندسازی تلاش کند.»

دفترهماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، سهیم شدن کامل و برابر زنان و دختران در علم و فن‌آوری را در پیشرفت جامعه سودمند خوانده است. اوچا نوشته است: «دست‌رسی کامل و برابر به زنان و دختران در علم، فن‌آوری و نوآوری نه تنها در توسعه اقتصادی یک کشور بلکه در پیشرفت در تمام جنبه‌های جامعه نقش مهمی دارد.»

سفارت امریکا برای افغانستان نیز در صفحه ایکس نوشته است که توان‌مندسازی زنان و دختران در علم، آینده افغانستان را روشن‌تر می‌کند.

این سفارت افزوده است: «در روز جهانی زنان و دختران در علم، بیایید این را بپذیریم که اگر به زنان و دختران افغان فرصت داده شود آن‌ها مانند سایر افراد توانایی در علم را دارند. توان‌مندسازی زنان و دختران در علم، آینده افغانستان را روشن‌تر می‌سازد.»

یلدا دانش‌جو به خبرنگاران گفت: «تا کی باید این قسم باشد، باید بالاخره راهی پیدا شود که ما بتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. اگر این گونه پیش برود، یک نسل بی‌سواد در آینده خواهد داشتیم.»

ثریا دانش‌آموز می‌گوید: «خواستم از امارت اسلامی این است که کوشش کنند دوباره دروازه درس و تحصیل را به‌روی دختران باز بکنند چون همین دختران هستند که روزی آینده‌ساز افغانستان خواهد بودند.»

امارت اسلامی می‌گوید که شرایط کنونی آموزشی در کشور موقتی است و زنان می‌توانند در بخش‌های بهداشت و آموزش دست‌رسی داشته باشند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره افزود: «اول باید بگویم علم و دانش در هر عرصه و زمان مهم است و باید دست‌رسی داشته باشیم ولی خواهرهای ما بر همان شعبات و بخش‌های علوم دست‌رسی پیدا می‌توانند که شریعت اسلامی برای شان اجازه می‌دهد.»

 

ذکی الله محمدی استاد دانش‌گاه درباره اهمیت آموزش دختران چنین دیدگاه دارد: «اگر بخواهیم که پیشرفت داشته باشیم، امارت اسلامی هرقدر زود که می‌شود محدودیت‌ها را که بالای تحصیل خواهرهای ما هستند، بردارد.»

 

بیش از یک سال می‌شود که دروازه دانش‌گاه‌ها به‌روی زنان دختران مسدود مانده و روشن هم نیست که آنان چه زمانی می‌توانند اجازه رفتن به دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را دریابند.

نظرات بسته شده است.