پروژه ۶.۹ میلیون دالری سازمان جهانی صحت و جاپان در حمایت از بخش صحت افغانستان

 گفته شده است که این پروژه بر شفاخانه افغان-جاپان و شفاخانه ملی بیماری‌های عفونی در کابل و دو مرکز صحی که به تداوی بیماری‌های عفونی اختصاص دارند تمرکز دارد.

سازمان جهانی صحت از امضای قرارداد پروژه‌ای به ارزش ۶.۹ میلیون دالر با سازمان همکاری جاپان (جایکا) در زمینه‌ی حمایت از بخش صحت افغانستان در مبارزه با بیمارهای عفونی خبر داده است.

این قرارداد در جریان بازدید لو داپنگ، نماینده‌ی سازمان جهانی صحت در افغانستان از جاپان امضا شده است.

در اعلامیه‌ی سازمان جهانی صحت آمده است که هدف از اجرای پروژه‌ی مورد نظر، رسیدگی به بیماری‌های واگیر و کاهش تأثیر این بیماری‌ها‌ بر مردم افغانستان است و از این پروژه ۷۶ هزار نفر مستفید خواهند شد.

گفته شده است که این پروژه بر شفاخانه افغان-جاپان و شفاخانه ملی بیماری‌های عفونی در کابل و دو مرکز صحی که به تداوی بیماری‌های عفونی اختصاص دارند تمرکز دارد.

کیوشی آمادا، نماینده‌ی ارشد جایکا امیدواری کرده که این پروژه شهروندان افغانستان، از جمله مادران، کودکان و دیگران را سالم‌تر نگه‌دارد و جان آنان را حفظ کند.

سازمان جهانی صحت افزوده است که هیأت این سازمان با مقام‌های وزارت امور خارجه‌ی جاپان و سفیر این کشور در افغانستان نیز دیدار و گفت‌وگو کرده است.

نماینده‌ی سازمان جهانی صحت در افغانستان گفته است که جاپان به‌عنوان یکی از شرکای اصلی، با متخصصان صحی افغانستان برای بهبود ارائه‌ی خدمات صحی و توسعه منابع انسانی افغانستان در بخش صحت کار کرده است.

نظرات بسته شده است.