«پروژه سمنت یتیم‌تاق» محور دیدار دلاور با رئیس شرکت ترکی

«پروژه سمنت یتیم‌تاق» محور دیدار دلاور با رئیس شرکت ترکی.

رییس شرکت ۷۷ ترکیه در دیدار با سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت امارت اسلامی روی امضای قرارداد پروژه سمنت یتیم‌تاق ولایت جوزجان بحث و گفتگو کرد‌.

دفتر مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم با نشر خبرنامه ای گفته، که شیخ شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم با رییس شرکت ۷۷ ‎ترکیه دیدار کرد.

رییس شرکت مذکور در این دیدار از فعالیت‌ها و دستاوردهای امارت اسلامی قدردانی کرده و گفته است که می‌خواهد پروژه سمنت یتیم‌‌تاق را امضا و کار آن‌ را آغاز کند.

در همین‌ حال سرپرست وزارت معادن و پترولیم ضمن وعده همکاری در امضای قرارداد پروژه سمنت یتیم‌تاق، خواهان ارائه پروپوزل با تعهدات و تطبیق خدمات اجتماعی بهتر و محیط زیست از طرف این شرکت شده است.

از سویی هم وزارت معادن و پترولیم با نشر خبرنامه جداگانه می‌گوید که شیخ شهاب‌الدین دلاور، سرپرست این وزارت با عبدالرحمن عطاش، رییس شرکت انکشاف ملی دیدار کرده است.

به گفته این وزارت، در این دیدار در کنار بحث در مورد استخراج و توسعه زغال‌سنگ بلخاب، یک تفاهم‌نامه همکاری نیز میان دو طرف به امضا رسیده است.

«پروژه سمنت یتیم‌تاق» محور دیدار دلاور با رئیس شرکت ترکی

رییس شرکت ۷۷ ترکیه در دیدار با سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت امارت اسلامی روی امضای قرارداد پروژه سمنت یتیم‌تاق ولایت جوزجان بحث و گفتگو کرد‌.

دفتر مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم با نشر خبرنامه ای گفته، که شیخ شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم با رییس شرکت ۷۷ ‎ترکیه دیدار کرد.

رییس شرکت مذکور در این دیدار از فعالیت‌ها و دستاوردهای امارت اسلامی قدردانی کرده و گفته است که می‌خواهد پروژه سمنت یتیم‌‌تاق را امضا و کار آن‌ را آغاز کند.

در همین‌ حال سرپرست وزارت معادن و پترولیم ضمن وعده همکاری در امضای قرارداد پروژه سمنت یتیم‌تاق، خواهان ارائه پروپوزل با تعهدات و تطبیق خدمات اجتماعی بهتر و محیط زیست از طرف این شرکت شده است.

از سویی هم وزارت معادن و پترولیم با نشر خبرنامه جداگانه می‌گوید که شیخ شهاب‌الدین دلاور، سرپرست این وزارت با عبدالرحمن عطاش، رییس شرکت انکشاف ملی دیدار کرده است.

به گفته این وزارت، در این دیدار در کنار بحث در مورد استخراج و توسعه زغال‌سنگ بلخاب، یک تفاهم‌نامه همکاری نیز میان دو طرف به امضا رسیده است.

نظرات بسته شده است.