پروژه سرک کابل – سروبی از راه لته بند تکمیل می‌شود

پروژه سرک کابل – سروبی از راه لته بند تکمیل می‌شود.

معاونت اقتصادی ریاست الوزرا از تکمیل پروژه سرک کابل – سروبی از راه لته بند در آینده نزدیک خبر می دهد.

ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان روز گذشته از سرک کابل – سروبی بازدید و بر تکمیل این پروژه تأکید کرد.

به گزارش دفتر مطبوعاتی معاونت اقتصادی ریاست الوزرا،  در این بازدید، ملا عبدالغنی برادر آخند را ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه، ملا امین الله عبید والی کابل، ملا محمد نعیم آخند (حاجی گل محمد) والی ننگرهار و شماری دیگری از مسوولان همراهی می‌کردند.

براساس خبرنامه؛ وزارت فواید عامه در نظر دارد که کار های باقی مانده پروژه سرک کابل- سروبی را از راه لته بند را آغاز و در مدت معین به پایان برساند.

نظرات بسته شده است.