وزارت معارف از لغو حدود ۷۰۰ مکتب خیالی در کشور خبر می‌دهد

منصور احمد حمزه سخن‌گوی این وزارت به رسانه ها می‌گوید که اکنون در سکتور معارف هیچ دانش‌آموز، آموزگار و مکتب‌های خیالی وجود ندارد.

وزارت معارف می‌گوید که پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی، این وزارت تشکیلات حدود هفت‌صد مکتب خیالی را در سراسر کشور لغو کرده است.

منصور احمد حمزه سخن‌گوی این وزارت به رسانه ها می‌گوید که اکنون در سکتور معارف هیچ دانش‌آموز، آموزگار و مکتب‌های خیالی وجود ندارد.

سخن‌گوی وزارت معارف در این باره گفت: «در سال‌های گذشته آموزگاران، دانش‌آموزان و مکتب‌های که خیالی بودند، اکنون صدفیصد جلو شان گرفته‌شده و در حال حاضر هیچ آموزگار، دانش‌آموز و مکتب خیالی در سکتور معارف وجود ندارد.»

در همین حال، شماری از آموزگاران از شناسایی و لغوه‌شدن تشکیلات مکتب‌های خیالی در کشور استقبال می‌کنند و تاکید ‌می‌ورزند که در سکتور معارف باید به هیچ مکتب‌، دانش‌آموز و آموزگار خیالی جای داده نشود.

میرویس ستانکزی آموزگار گفت: «خواست ما از وزارت معارف این است که به هیچ مکتب، آموزگار و دانش‌آموز خیالی در سکتور معارف اجازه ندهند، زیرا مکتب خیالی برای سکتور معارف مشکل ایجاد می‌کند.»

ذبیح‌الله ندا آموزگار دیگر گفت: «وزارت معارف باید در این عرصه توجه بیش‌تری داشته باشد و تمام مکتب‌ها، آموزگاران و دانش‌آموزان خیالی را در تمام مکتب‌های دولتی و خصوصی حذف کند.»

محمد عظیم میدانوال رییس اتحادیه سرتاسری مکتب‌های خصوصی افغانستان گفت: «امارت اسلامی افغانستان در رابطه به مکتب‌ها، آموزگاران و دانش‌آموزان در بخش معارف اقدام کرده است، ما از آن استقبال می‌کنیم و این کار بسیار خوبی است.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معارف، در حال حاضر بیش از ۱۸هزار مکتب ابتدائیه، متوسطه و لیسه در سراسر کشور وجود دارند و در این مکتب‌ها حدود ۲۶۰هزار آموزگار مصروف تدریس هستند.

 

نظرات بسته شده است.