وزارت عدلیه انتقال حکمت‌یار به اقامت‌گاه جدید را تایید کرد

آقای شرعی هم‌چنان در این باره گفته است که آنان به آقای حکمت‌یار چندین ماه فرصت داده بودند تا مکان بودوباش خود را تخلیه کند.

عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه روز (شنبه) در برنامه دستاربندی شماری از عالمان دین در کابل تایید کرده است که گلبدین حکمت‌یار از مکان بودوباش قبلی‌اش به جای دیگری انتقال شده است.

آقای شرعی هم‌چنان در این باره گفته است که آنان به آقای حکمت‌یار چندین ماه فرصت داده بودند تا مکان بودوباش خود را تخلیه کند.

عبدالحکیم شرعی گفت: «ما تا اخیر حوت برایش وقت دادیم و زمانی‌که وقت فرا رسید، بزرگان گفتند تا زمانی‌که برایش یک مکان مناسب پیدا می‌کنیم صبر کنید و جای برایش آماده شد و به خواست خودش نیز بود و او را انتقال دادند. حال شما این را احترام می‌پندارید یا بی‌احترامی؟ اگر این بی‌احترامی است پس به احترام نمی‌فهمید.»

سرپرست وزارت عدلیه در این برنامه تاکید کرده است که نظام کنونی در خلای قانون به‌سر نمی‌برد و تمامی قوانین حکومت سرپرست گرفته شده از قرآن، سنت و فقه حنفی می‌باشد.

آقای شرعی افزود: «خلا قانون نیست، نبود و نخواهد بود. اگر به این بفهمید که کتاب الله است، سنت رسول الله است و این اساس است و باز هم تو بگویی که قانون اساسی نیست، خلا وجود دارد، به ایمان خود تجدیدنظر کن.»

او هم‌چنان در بخشی از سخنان‌اش گفته است که در نظام پیشین نسبت به هر زمان دیگر، بیشترین غصب زمین صورت گرفته است.

سرپرست وزارت عدلیه تصریح کرد: «غصب وجود دارد و به‌خصوص غصبی که در اداره گذشته انجام شده، در طول تاریخ نذیر نداشته است.»

سرپرست وزارت عدلیه در ادامه هم‌چنان افزوده است که قوانین در برخی وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌ها از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شده و امیدوار است تا در آینده‌ها همه‌ی این قوانین را تحت یک قانون گردآوری کنند.

او در این برنامه ادعاها در پیوند به موجودیت زندان شخصی خود را نیز رد کرده و افزوده است که برخی از حلقات تلاش دارند تا در میان افراد عام نگرانی ایجاد کنند.

نظرات بسته شده است.