وزارت صنعت و تجارت از امضای ۲۲تفاهم‌نامه با نهادهای داخلی خبر می‌دهد

این تفاهم‌نامه‌ها با نهادهای داخلی امضا شده‌ و قرار است در ۱۴ ولایت عملی شوند.

وزارت صنعت و تجارت ۲۲ تفاهم‌نامه را با ارزش مجموعی سه اعشاریه پنج میلیون دالر به هدف پشتیبانی و گسترش تجارت‌های خرد و بزرگ در کشور امضا کرده است.

این تفاهم‌نامه‌ها با نهادهای داخلی امضا شده‌ و قرار است در ۱۴ ولایت عملی شوند.

آخندزاد عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که بیش از ۶هزار نفر به‌گونه‌ی مستقیم از این پروژه‌ها مستفید خواهند شد.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت افزود: «در این جلسه با ۲۲ موسسه به ارزش بیش از سه و نیم میلیون دالر جهت رشد و انکشاف تشبثات کوچک‌تر، کوچک و متوسط تفاهم‌نامه‌های همکاری امضاء گردید و قرار است که پروژه‌ها در بخش‌های مختلف در چهارده ولایت تطبیق و از این پروژه‌ها در حدود شش هزار نفر به طور مستقیم مستفید گردد.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که برای رشد تجارت‌های خرد و بزرگ در کشور نیاز است تا امارت اسلامی سهولت‌های بیشتری را در بخش‌های مالیاتی و ترانزیتی به میان بیاورد.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «از تمامی تحرکات که منجر به رشد سکتور خصوصی و توسعه و رشد اقتصاد کشور گردد استقبال و در محدوده‌ی امکانات خویش از آن حمایت می‌کنیم. حمایت از تشبثات کوچک که در کشور ما حایز اهمیت می‌باشد می‌تواند در ایجاد کار و جلوگیری از فقر و بی‌کاری موثر باشد.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی تجارت‌های کوچک را یک بخش مهم اقتصاد کشور می‌خوانند و بر پشتیبانی بیشتر از این بخش تاکید می‌ورزند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «افزایش بیلانس تجارت، ایجاد فرصت‌های کاری و افزایش صادرات کشور، وابسته به رشد و حمایت از تشبثات کوچک و متوسط است. بناء، رشد تعادل در فراهم‌سازی تسهیلات دولتی برای تشبثات کوچک و متوسط بسیار مهم و حیاتی می‌تواند باشد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، در جریان دو سال گذشته ۶۳ تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت و تجارت و نهادهای داخلی به ارزش ۵۴میلیون ۵۳۷هزار دالر به امضا رسیده که در ۲۵ ولایت برای بیش از ۶۴۱هزار نفر زمینه کار فراهم کرده است.

نظرات بسته شده است.