وزارت داخله: کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده است

رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، از پیش‌گیری از قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها اطمینان می‌دهد.

مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، در نشست شورای هم‌آهنگی مبارزه با مواد مخدر تأکید کرده اند که شواهدی مبنی بر کاهش میزان تولید مواد مخدر در افغانستان در دست‌رس نیست.

اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، با نگرانی از افزایش تولید مواد مخدر صنعتی از افغانستان، می‌گوید که پیش‌گیری از اعتیاد باید در اولویت حکومت این کشور باشد.

او می‌افزاید: «نه تنها شاهد کاهش مواد مخدر صنعتی از افغانستان نیستیم؛ بل تولید مواد مخدر صنعتی نیز در این کشور افزایش یافته است و باید پیش‌گیری از اعتیاد در اولویت حکومت ایران باشد.»

در همین حال، مسئولان در وزارت امور داخله‌ی حکومت سرپرست، با تأکید بر پیش‌گیری از کشت مواد مخدر در افغانستان، می‌گویند که کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده است.

حسیب‌الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، از پیش‌گیری از قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها اطمینان می‌دهد.

او می‌‌افزاید: «امارت اسلامی به دنیا ثابت ساخته که کاشت مواد مخدر کاهش یافته و امارت اسلامی به آن تعهد خود ایستاده است و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد مواد مخدر را خرید‌وفروش کند و اگر کسی در این مورد گیر افتاد، به نهادهای عدلی سپرده خواهد شد.»

از سوی دیگر، مسئولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، می‌گویند که پس از ممنوعیت کاشت کوکنار، روند توزیع کاشت بدیل کوکنار در ولایت‌ها آغاز شده است.

مصباح‌الدین مستعین، سخن‌گوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، می‌گوید که در جریان سال روان خورشیدی، روند توزیع ۳۵ هزار متریک تُن گندم تخم اصلاح‌شده به کشاورزان آغاز شده که از این میان ۳۰ هزار متریک تُن آن در ۳۴ ولایت توزیع شده است و این روند ادامه دارد.

سخن‌گوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، می‌افزاید این وزارت برای همه کشاورزانی که از کشت کوکنار دست کشیده اند، تلاش دارد که سهولت‌های بیش‌تری را فراهم کند.

او می‌‌گوید: «کشاورزان پس از دست‌کشیدن از کشت کوکنار، به کاشت بدیل کوکنار مانند گندم، پنبه، زعفران، هنگ و دیگر کاشت بدیل رو آورده اند و وزارت زراعت برای پشتیبانی از آن‌ها برنامه‌های متفاوتی دارد. تا کنون ۵۰ هزار متریک تُن کود کیمیاوی سیاه و سفید برای کشاورزان کشور توزیع شده است.»

گفتنی است که دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، گفته که کاهش کاشت خشخاش در افغانستان برای بسیاری از کشاورزان به معنای ازدست‌دادن شدید درآمد است. این نهاد افزوده است که کاهش درآمد ناشی از کاشت خشخاش به طور نامتناسبی خانواده‌های روستایی را زیر تأثیر قرار می‌دهد.

نظرات بسته شده است.