وزارت داخله: مواد مخدر صنعتی از کشورهای همسایه به افغانستان انتقال یافته

به گفته‌ی عبدالمتین قانع سخن‌گوی این وزارت، مواد مخدر صنعتی به گونه مخفی در بخش‌های از کشور از سوی برخی از گروه‌ها تولید می‌شود؛ اما پیکارها در برابر آنان جریان دارد.

وزارت داخله می‌گوید که تولید مواد مخدر صنعتی از کشورهای همسایه و منطقه به افغانستان انتقال یافته است.

به گفته‌ی عبدالمتین قانع سخن‌گوی این وزارت، مواد مخدر صنعتی به گونه مخفی در بخش‌های از کشور از سوی برخی از گروه‌ها تولید می‌شود؛ اما پیکارها در برابر آنان جریان دارد.

سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «بعضی رویدادهای را ما داریم که صنعتی شده ولی کل شان از کشورهای منطقه و خصوصن از همین کشورهای که یاد کردین این از آن‌جا انتقال شده است؛ ولی امارت اسلامی افغانستان خیلی جدی است و در این بخش تحقیقات خود را دارد هر موضوع که جدید کشف می‌شود در قسمت صنعتی‌شدن مواد مخدر ما خیلی جدی هستیم و به کسی اجازه نمی‌دهیم.»

عبدالمتین قانع می‌افزاید که کشورهای منطقه و سازمان‌های جهانی پس از روی‌کارآمدن دوباره امارت اسلامی توجه خاص در بخش مواد مخدر انجام ندادند و با حکومت سرپرست در زمینه پیکار با این پدیده نیز همکاری نکرده‌اند.

آقای قانع در این باره گفت: «همیشه ما در نشست‌ها با جامعه سازمان ملل، یوناما، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دیگر جلسات که داشتیم ما خواستار همکاری شدیم؛ اما متاسفانه به گونه عملی همکاری در این راستا صورت نگرفته و شاهد آن نبوده‌ایم.»

امارت اسلامی کشت، تولید و قاچاق هر نوع مواد مخدر را در کشور ممنوع کرده است.

اما برخی از کشاورزانی که پیش از این خشخاش کشت می‌کردند از فراهم‌نشدن کشت بدیل انتقاد می‌کنند و خواستار کمک هستند.

عبدالسلام کشاورز به رسانه ها گفت: «کوکنار، چرس و همین چیزها را برای ما گفته بودند کشت نکنید باز از طریق دولت به شما کود کیمیاویی، گندم فراهم می‌شود.»

پُردل کشاورز دیگر گفت: «ما مردم خشخاش را کشت نکردیم و این‌ها هیچ کمک همرای ما نکردند باید همرای ما مردم کمک شود.»

پیش از این، روسیه و ایران از افزایش تولید مواد مخدر صنعتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که هیچ تغییری را در کاهش قاچاق و تولید مواد مخدر از افغانستان ثبت نکرده‌اند؛ اما ملل متحد بارها در گزارش‌هایش از کاهش چشمگیر مواد مخدر در افغانستان خبر داده است.

نظرات بسته شده است.