وزارت خارجه: اشتراک هیات ا.ا در نشست دوحه سودمند نیست

در بخشی از این اعلامیه نگاشته شده است اگر سازمان ملل متحد حقایق موجود را درک و زیر تاثیر برخی طرف‌ها قرار نگیرد، آن زمان امکان پیشرفت در گفت‌وگوها با امارت اسلامی وجود خواهد داشت.

وزارت خارجه ناوقت روز شنبه در اعلامیه‌ای گفته است که اشتراک هیات امارت اسلامی در نشست دوحه در صورت نبود “فرصت گفت‌وگوها در سطح بلند” سودمند نیست.

در اعلامیه آمده است که وزارت خارجه به سازمان ملل متحد واضح ساخته است که اگر به‌عنوان یگانه طرف مسوول به نمایندگی از افغانستان در این نشست اشتراک کند و زمینه گفت‌وگوهای روشن میان هیات امارت اسلامی و سازمان ملل متحد درباره تمامی مسایل فراهم شود، اشتراک این هیات مفید خواهد بود.

در بخشی از این اعلامیه نگاشته شده است اگر سازمان ملل متحد حقایق موجود را درک و زیر تاثیر برخی طرف‌ها قرار نگیرد، آن زمان امکان پیشرفت در گفت‌وگوها با امارت اسلامی وجود خواهد داشت.

دومین نشست دوحه با اشتراک نماینده‌های ویژه کشورها برای افغانستان، آغاز می‌شود.

استفان دوجاریک سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد در پیوند به این نشست گفته است که با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان، صدای زنان افغان در نشست دوحه شنیده خواهد شد.

نظرات بسته شده است.