وزارت امور شهدا به منظور ارائه خدمات به معلولین تفاهم نامه همکاری با یک موسسه امضا کرد

وزارت شهدا و معلولین.

وزارت امور شهدا و معلولین می‌گوید، براساس این تفاهم‌نامه برای بیش از یک‌هزار تن از ورثه شهدا و معلولین در بخش‌های آموزش فنی و حرفوی، ایجاد مصؤنیت غذایی و خودکفایی اقتصادی خدمات ارائه می شود.

به گفته این وزارت این موسسه  در ولایت‌های کابل، زابل، غزنی، کنر، ننگرهار و لغمان خدمات ارایه خواهد کرد.

 

نظرات بسته شده است.