هیئت فنی امارت اسلامی به ایران سفر می‌کند

این هیئت متشکل از نمایندگان معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی، وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی، امور خارجه و مالیه، است.

وزارت صنعت و تجارت، اعلام کرده که قرار است امروز هیئت فنی امارت اسلامی به رهبری این وزارت، به ایران سفر کند.

این هیئت متشکل از نمایندگان معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی، وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی، امور خارجه و مالیه، است.

وزارت صنعت و تجارت، در حساب کاربری اکس خود نوشته است که این هیئت با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات بندر منقطه‌ی آزاد چابهار ولایت سیستان و بلوچستان و افزایش ترانزیت و صادرات کشور، در پیوند به تطبیق موضوع‌های مورد توافق در سفر اخیر عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای با طرف ایران، بحث و گفت‌وگو می‌کند.

نظرات بسته شده است.