هیأت ایرانی به‌منظور همکاری در بخش زراعت با افغانستان به کابل آمده است

در این دیدار، دو طرف گفته‌اند که می‌خواهند کار در بخش زراعت، مالداری، باغداری، تحقیقات و خاک شناسی همکاری‌های عملی دو جانبه داشته باشند.

یک هیأت ایرانی به‌منظور همکاری در بخش زراعت با افغانستان به کابل آمده و با سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور دیدار و گفتگو کرده‌اند.

در این دیدار، دو طرف گفته‌اند که می‌خواهند کار در بخش زراعت، مالداری، باغداری، تحقیقات و خاک شناسی همکاری‌های عملی دو جانبه داشته باشند.

ریاست هیأت ایرانی را معاون وزیر جهاد کشاورزی آن کشور دارد.

عطاءالله عمری در دیدار با این هیأت گفته که افغانستان دارای امتیازهایی است که بیشتر کشورهای جهان از آن برخوردار نیستند زیرا این کشور، دارای اقلیم مناسب، زمین فراوان، دریاهای زیاد، نیروی بشری کافی و دو کشور می‌توانند در این زمینه همکاری مشترک داشته باشند.

هم‌چنان کمیته‌‌های کاری دوجانبه نیز نشست‌هایی با هم داشته و در مورد آغاز کارهای عملی در بخش‌های مالداری، باغداری، تحقیقات، آموزش، ترویج، تجارت، صادرات و واردات و سرمایه‌‌گذاری در بخش‌های مختلف زراعت و مالداری گفتگو کرده‌اند.

به باور آگاهان، از این‌که افغانستان یک کشور زراعتی است و اکثریت مردم آن سرگرم زراعت ومالداری هستند، هرگاه به کمک کشورهای همسایه زراعت کشور میکانیزه شود، نتنها در بخش تولید غله به خودکفایی خواهد رسید بلکه می‌تواند به کشورهای دیگر هم محصولات زراعتی خود را صادر کند.

نظرات بسته شده است.