هزینه بیش از ۷۰ میلیون دالر برای ساخت و ترمیم سب‌استیشن‌ها

عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت به‌ رسانه ها گفته است که کار ساخت این سب‌استیشن‌ها دو ماه زمان نیاز دارد که با تکمیل شدن کار، زمینه انتقال هزار میگاوات برق از ترکمنستان به افغانستان فراهم می‌شود.

وزارت انرژی و آب گفته که کار سب‌استیشن‌های برق دشت الوان ولایت بغلان تا ارغندی و تره‌خیل کابل آغاز شده و بیش از ۷۰ میلیون دالر هزینه می‌برد.

عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت به‌ رسانه ها گفته است که کار ساخت این سب‌استیشن‌ها دو ماه زمان نیاز دارد که با تکمیل شدن کار، زمینه انتقال هزار میگاوات برق از ترکمنستان به افغانستان فراهم می‌شود.

آقای منصور گفت: «این لین پنج‌صد کیوی که است این را با ترکمنستان وصل کنیم و با آن‌ها صحبت هم کرده‌ایم و ما بعد می‌توانیم هزار میگاوات برق به افغانستان وارد کنیم. این پرچوی‌ها و کم‌بود برق که حالا وجود دارد، حل خواهد شد».

به گفته‌ی آقای منصور، فرمان ایجاد ۲۵۰ میگاوات برق از تولیدات انرژی داخلی را نیز از سوی رهبر امارت اسلامی دریافت کرده است.

سرپرست وزارت انرژی و آب افزود: «از طرف امیر المومنین تقریبا ۲۵۰ میگاوات برق را امر گرفته‌ایم تا امکانات برایش برابر کنیم و در ولایت‌های مختلف استیشن‌ها را ایجاد کنیم تا برق را به مردم انتقال بدهیم».

شماری از باشنده‌های کابل می‌گویند که پرچاوی‌های برق در این روزها بیشتر شده و کم‌بودی برق آنان را با چالش‌های فراوان روبه‌رو ساخته است. باشنده‌های کابل از امارت اسلامی می‌خواهند تا به چالش بی‌برقی را هرچه زودتر رسیدگی کند.

محمدعمر، باشنده کابل گفت: «همه سهولت‌ها در برق است و پرچاوی‌های برق از طرف شب و روز زیاد است. در شهر مشکلات زیاد است و باید پرچاوی‌های برق کم شود».

احمد یکی دیگر از باشنده‌های کابل گفت: «از دولت خواست ما این است که از بیست‌وچهار ساعت باید هشت یا نه ساعت برق باشد».

مسوولان دروزارت انرژی و آب افزوده‌اند که برای بیشتر شدن تولید انرژی برق از منابع گوناگون، این وزارت با سرمایه‌گذاران مختلف نشست‌هایی داشته است که این سرمایه‌گذاران در آینده‌های نزدیک فعالیت شان را آغاز خواهند کرد.

نظرات بسته شده است.