هدف از برگزاری مسابقات سیرت البنی (ص) در افغانستان

مسابقات سیرت البنی (ص)

هدف از برگزاری مسابقات سیرت البنی (ص) در افغانستان توسط کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا

همه سال در پیوند به فرا رسیدن جشن نزول قرآنکریم توسط کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا در شهر مزارشریف – افغانستان مسابقه سیرت النبی (صلی الله علیه و سلم) با حضور گسترده و پرشکوه هزاران دختر و پسر برگزار می شود. در این ویدیو استاد عبدالرووف توانا مسوول کانون شهید توانا و رییس کمیسیون برگزار کننده مسابقه سیرت النبی (ص) هدف از برگزرای مسابقه سیرت النبی را بیان می کند…

نظرات بسته شده است.