نگرانی سازمان‌های جهانی از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان

سازمان ملل متحد برای آسیای مرکزی از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

آشیتا میتال نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای آسیای مرکزی از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

خانم میتال می‌گوید که افغانستان نزدیک به چهل سال با نابسامانی روبه‌رو بوده و از همین‌رو انواع گوناگون مواد مخدر در این کشور تولید می‌شود.

او گفت: «افغانستان نزدیک به چهل سال با نابسامانی روبه‌رو بوده است؛ زیرا اقتصاد در این کشور در حال رشد نبود. از همین رو، تریاک تبدیل به ارز مبادله شد.»

نماینده منطقه‌ای دفتر پیکار با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ادعا کرده که افزون بر تولید تریاک، متامفتامین نیز در افغانستان تولید می‌شود.

آشیتا میتال افزود: «آن‌چه امروز در افغانستان می‌بینیم، این‌ست که نه‌تنها در این کشور تریاک تولیدشده و سپس تبدیل به هروئین می‌شود، بل‌که متامفتامین نیز در افغانستان تولید می‌شود.»

اما امارت اسلامی با رد این ادعا، می‌گوید که کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان تقریبن به صفر رسیده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «تریاک در افغانستان بخاطر نیازمندی مردم عام کشت می‌شد؛ ولی بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان جلو تریاک کاملن گرفته شده و آن کدام ارز نیست اکنون و به صفر نزدیک شده.»

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی گفت: «یگانه عامل‌اش کشت مواد مخدر است. هر زمانی کشت آن را ما از بین ببریم طبیعی است که از این مرض همه‌ی مردم افغانستان و جهانیان نجات پیدا می‌کنند.»

پیش از این نیز سخن‌گوی امارت اسلامی گفته بود که پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی، پیکارهای جدی در برابر مواد مخدر در افغانستان انجام شده و نگرانی ‌کشورها از این ناحیه بی‌جااند.

نظرات بسته شده است.