نماینده ایران: اروپا نباید کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را گروگان روابط منطقه‌ای خود کند

اروپا نباید کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را گروگان روابط منطقه‌ای خود کند

حسن کاظمی قمی، نماینده خاص ایران برای افغانستان گفته است که اگر اروپا مایل به کمک به مردم افغانستان است، نباید کمک‌های بشردوستانه را «گروگان روابط منطقه‌ای» خود کند.

آقای قمی این مطلب را روز شنبه در دیدار با نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان بیان کرده است.

او در صفحه ایکس خود همچنان از دیدار با نماینده بریتانیا در دوحه خبر داده است.

نظرات بسته شده است.