نزدیک به 3 هزار تن از مهاجرین طی دو روز گذشته از ایران و پاکستان به کشور برگشته اند

به نقل از تلویزیون ملی، از این میان برای ۱۳ خانواده نیز مبلغ ده هزار افغانی توزیع شده است.

مسئولان در آمریت‌های سرحدی تورخم و اسلام قلعه گفته اند که در دو روز گذشته، دو هزار و ۹۱۱ تن از مهاجرین از کشور‌های ایران و پاکستان به کشور برگشته‌اند.

براساس معلومات آمریت‌های سرحدی تورخم و اسلام قلعه، این مهاجران برگشت‌کننده به‌منظور کمک به دفتر کمیشنری سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شده‌اند.

به نقل از تلویزیون ملی، از این میان برای ۱۳ خانواده نیز مبلغ ده هزار افغانی توزیع شده است.

گفتنی است که در سال جاری صدها هزار مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برگشته اند.

نظرات بسته شده است.