ندیم: حکومت کنونی افغانستان متعلق به یک قوم نیست

سرپرست وزارت تحصیلات عالی تصریح کرد: «دشمن‌های دین ما را دیگر موقع ندهند که باز بیایند و در بین ما و شما یک بدبختی را بیاورند و یک وحشت را بیاورند این نظام فقط به یک قوم، سمت و یک لسان تعلق ندارد این نظام، نظام تمام مسلمانان است».

ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که نظام کنونی تنها متعلق به یک قوم و یک سمت نیست بل‌که همه اقوام در آن نقش دارند.

او که در مراسم فراغت شماری از حافظان قرآن‌کریم در جوزجان سخن می‌گفت، افزوده که امارت اسلامی در راستای بازسازی و پیش‌رفت کشور به گونه‌ی عادلانه تلاش می‌کند و این کشور آزاد، امن، مستقل و سرحدات آن محفوظ است.

آقای ندیم از مردم خواسته تا برای جلوگیری از تفرقه افگنی، وحدت و هم‌دیگرپذیری را حفظ کنند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی تصریح کرد: «دشمن‌های دین ما را دیگر موقع ندهند که باز بیایند و در بین ما و شما یک بدبختی را بیاورند و یک وحشت را بیاورند این نظام فقط به یک قوم، سمت و یک لسان تعلق ندارد این نظام، نظام تمام مسلمانان است».

مسوولان محلی و برخی از عالمان دین در این مراسم نیز، بر وحدت و هم‌دیگرپذیری و جلوگیری از تفرقه افگنی‌ها، در کشور تاکید کردند.

گل حیدر شفق  والی جوزجان گفت: «این نظام همکاری‌های دوباره شما را می‌خواهد دوباره اتفاق، حمایت و هم‌دیگر پذیری شما را می‌خواهد».

ولی‌الله فقیری عالم دین گفت: «یک نمونه عملی شویم برای تطبیق شریعت اگر قانون اسلامی تطبیق شود تجارت امنیت و همه‌ی کار و بارها ببینید خوب است».

نورالله انصار رییس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت داخله گفت: «تمام آبا و اجدادشان از اخوت قوت یافته و در مقابل دشمن‌های بیرونی هر وقت ایستاده‌اند و این‌ها را هیچ کسی جدا کرده نمی‌تواند».

با این حال، سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که امارت اسلامی هم‌اکنون کار بیش‌تر پروژه‌های توسعه‌ی را در شمال کشور آغاز کرده است.

نظرات بسته شده است.