ناامیدی دختران از بازگشایی مکتب‌ها در سال جدید آموزشی

آنان می‌گویند که به علت مسدود بودن مکتب‌ها به مشکلات روانی دچار شده و امیدشان را از دست داده‌اند.

در آستانه‌ی سال جدید آموزشی ۱۴۰۳ دختران محروم از مکتب در هرات خواهان بازگشایی مکتب‌های به روی دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم هستند.

آنان می‌گویند که به علت مسدود بودن مکتب‌ها به مشکلات روانی دچار شده و امیدشان را از دست داده‌اند.

شریفه غیاثی به رسانه ها می‌گوید که صنف هفت بود که از رفتن به مکتب محروم شد و  از سر ناگزیری به خیاطی رو آورده است.

او می‌افزاید که برای بازگشایی مکتب‌ها روزها را شمرده، اما تاکنون این آرزواش برآورده نشده است.

شریفه به خبرنگاران گفت: «به مدت دو سال می‌شود که مکتب‌ها تعطیل شده ما رو به آموزش خیاطی آوردیم ما از امارت اسلامی این خواهش را داریم که مکتب‌ها را باز کنند، تا ما تحصیل کنیم و یک آینده خوب بسازیم.»

شماری از دختران محروم از مکتب که در کنار شریفه سرگرم خیاطی هستند می‌گویند که به دلیل محروم‌ماندن از آموزش از روی ناگزیری به خیاطی و فن و حرفه رو آورده‌اند.

حسنات عثمانی دانش‌آموز گفت: «ما از روی مجبوریت آمدیم اینجا چون همیشه در خانه بودیم و حالا سرگرم خیاطی شدیم و ما از امارت اسلامی خواهان بازگشایی مکتب‌ها هستیم.»

نازنین حبیبی دانش‌آموز دیگر گفت: «ما اجازه رفتن به مکتب را نداشتیم و مجبور شدیم رو به خیاطی آوردیم ما می‌خواهیم درس‌های خود را ادامه دهیم.»

نزدیک به ۲۰دانش‌آموز محروم از مکتب روزانه در زمان‌های مختلف در یک کارگاه خیاطی می‌آموزند و برخی از این دختران در جریان دو سال پسین خیاط شده‌اند.

رعنا اسحاق‌زی مسوول کارگاه خیاطی گفت: «نزد ما برای کار و آموزش می‌آیند این‌ها دختران محروم از مکتب هستند، این‌جا می‌آیند به دل‌شکستگی کار می‌کنند چون علاقه‌ی به خیاطی ندارند دوست دارند به مکتب بروند درس بخوانند و در آینده یک چیز شوند.»

بیش از ۹۰۰ روز از مسدود ماندن مکتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد.

وزارت معارف همواره اعلام کرده که مکتب‌های دختران دایمی نه؛ بل تا امر ثانی مسدود اند، اما هنوز هم مشخص نیست که مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم چه زمانی بازگشایی خواهند شد.

نظرات بسته شده است.