مولوی عبدالکبیر: امارت اسلامی در انزوا قرار ندارد

مولوی عبدالکبیردر بخش سخنانش می‌گوید که حکومت سرپرست به‌شمول امریکا و روسیه خواهان روابط نیک با همه کشورهای جهان است.

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا می‌گوید که حکومت سرپرست در انزوا قرار ندارد و در بخش سیاسی روبه پیش‌رفت است.

او در برنامه‌ی فراغت عالمان از دوره بزرگ حدیث در کابل، در انزوابودن نظام کنونی را تبلیغات منفی عنوان می‌کند و تاکید می‌ورزد که امارت اسلامی در حال حاضر روابط خوب با جهان برقرار کرده است.

مولوی عبدالکبیر در این باره گفت: «امارت اسلامی عملن با دنیا تعامل مثبت دارد؛ در انزوا قرار ندارد همه مردم افغانستان مطمین باشند. ما در میدان اقتصادی و سیاسی در انزوا قرار نداریم؛ الحمدالله اقتصاد ما روزبه‌روز به‌سوی مثبت در حرکت است و در میدان سیاسی هم به‌سوی پیش‌رفت در حرکت هستیم.»

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا تاکید می‌ورزد که جهان جز تعامل با امارت اسلامی راه دیگر ندارد و بدیل امارت اسلامی نیز در کشور موجود نیست.

او در بخش سخنانش می‌گوید که حکومت سرپرست به‌شمول امریکا و روسیه خواهان روابط نیک با همه کشورهای جهان است.

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا گفت: «به دنیا صدا می‌کنیم که شما به جز از این‌که با امارت اسلامی تعامل نکنید راه دیگر ندارید چون اگر با امارت اسلامی اگر تعامل نمی‌کنید با کی می‌خواهید تعامل کنید.»

در این برنامه ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که حفاظت از نظام اسلامی مسوولیت عالمان دین است.

آقای ندیم در این باره چنین گفت: «دنیاپرستی و منصب‌پرستی را مطلب نگیرد به خود، این خو واقعیت است که نظام به علما نیاز دارد و آن‌هم نظام اسلامی؛ در نظام اسلامی اداره‌ی وجود ندارد که بدون عالم به پیش برود.»

هم‌زمان با این، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز که در این برنامه حضور داشت، می‌گوید آزادی‌بیان در دوره اسلام به میان آمده و تاکید می‌ورزد که رسانه‌ها نباید از آن سوء استفاده کنند.

آقای حنفی در این باره گفت: «من به برادران جامعه مطبوعات این را می‌گویم که آزادی بیان را اسلام ایجاد کرده است و آزادی بیان برای تعمیر است نه تخریب.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌افزاید که همه اقلیت‌ها و شهروندان کشور که در جغرافیایی افغانستان زندگی می‌کنند جایگاه یکسان نزد امارت اسلامی دارند و حکومت سرپرست به یک دید به آن‌ها نگاه می‌کند.

نظرات بسته شده است.