مولوی عبدالکبیر: افغانستان تا چند سال آینده شاهد رشد اقتصادی خواهد بود

افغانستان تا چند سال آینده شاهد رشد اقتصادی خواهد بود

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا می‌گوید که تا چند سال آینده افغانستان نه‌تنها از لحاظ سیاسی بل از نگاه اقتصادی نیز رشد خواهد کرد.

مولوی عبدالکبیر در مراسم آغاز کارزار ملی نهال شانی زیرنام “غرس نهال، محو خشک‌سالی” در بادام باغ کابل، کانال قوش‌تیپه را در رشد کشاورزی سودمند دانسته و تکمیل‌شدن کار این پروژه را یک انقلاب کشاورزی در کشور عنوان می‌کند.

او در این باره گفت: «برای مهارکردن آب کار جریان دارد و برای ایجاد کردن بندها در تمام ولسوالی‌های افغانستان سروی صورت گرفته و برای مهارکردن آب و جلوگیری از خشک‌سالی در تمام ولسوالی‌ها بندها ایجاد خواهد شد

به گفته‌ی او، تغییرات اقلیمی، کشورهای جهان به‌ویژه افغانستان را با چالش‌های گوناگون روبه‌رو کرده و جنگ‌های داخلی، قطع جنگلات، قاچاق چوب به خارج از کشور نیز در سال‌های گذشته سبب افزایش این چالش‌ها از جمله آلودگی هوا و خشک‌سالی‌ها در کشور شده است.

مولوی عبدالکبیر در این مراسم علت کم‌بود آب آشامیدنی در کابل را نبود سیسم آب‌رسانی معیاری عنوان کرده و اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی به هدف مدیرت آب‌های کشور بندهای بزرگ ایجاد می‌کند.

عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «روند نهال‌شانی می‌تواند از یک‌سو باعث پویایی، تحرک و رونق در فرآیند سرسبزی شود

از سوی دیگر، عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در این مراسم از تلاش‌های این وزارت بر معیاری‌سازی سیستم کشاورزی، مالداری، آبیاری و ایجاد طرزالعمل مشخص برای حفاظت از جنگلات و بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده دولتی خبر می‌دهد.

آقای عمری گفت: «بخش مالداری ما به شکل سنتی و سابقه است ما تصمیم‌های در این بخش داریم. تصمیم اول اصلاح تغییر و تبدیل نسل سنتی موجوده است؛ ما نسلی را به مالداران خود تقدیم می‌کنیم که به زحمات شان به‌ارزد

از این میان، ریاست سرسبزی و حفظ ساحات سبز شهرداری کابل غرس نهال را در جلوگیری از سیلاب‌ها، آلودگی هوا، گرمای زمین، مهم ‌خوانده و تاکید می‌ورزد که حدود ۲میلیون نهال‌های مثمر و غیر مثمر در سال ۱۴۰۳خورشیدی از سوی این ریاست غرس خواهد شد.

عبدالوکیل متوکل سرپرست ریاست سرسبزی و حفظ ساحات سبز شهرداری کابل گفت: «آب و هوای کابل در سال‌های قبل آلوده بود و به تلاش‌های شاروالی هوا پاک شدمولوی عبدالکبیر: افغانستان تا چند سال آینده شاهد رشد اقتصادی خواهد بود

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا می‌گوید که تا چند سال آینده افغانستان نه‌تنها از لحاظ سیاسی بل از نگاه اقتصادی نیز رشد خواهد کرد.

مولوی عبدالکبیر در مراسم آغاز کارزار ملی نهال شانی زیرنام “غرس نهال، محو خشک‌سالی” در بادام باغ کابل، کانال قوش‌تیپه را در رشد کشاورزی سودمند دانسته و تکمیل‌شدن کار این پروژه را یک انقلاب کشاورزی در کشور عنوان می‌کند.

او در این باره گفت: «برای مهارکردن آب کار جریان دارد و برای ایجاد کردن بندها در تمام ولسوالی‌های افغانستان سروی صورت گرفته و برای مهارکردن آب و جلوگیری از خشک‌سالی در تمام ولسوالی‌ها بندها ایجاد خواهد شد

به گفته‌ی او، تغییرات اقلیمی، کشورهای جهان به‌ویژه افغانستان را با چالش‌های گوناگون روبه‌رو کرده و جنگ‌های داخلی، قطع جنگلات، قاچاق چوب به خارج از کشور نیز در سال‌های گذشته سبب افزایش این چالش‌ها از جمله آلودگی هوا و خشک‌سالی‌ها در کشور شده است.

مولوی عبدالکبیر در این مراسم علت کم‌بود آب آشامیدنی در کابل را نبود سیسم آب‌رسانی معیاری عنوان کرده و اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی به هدف مدیرت آب‌های کشور بندهای بزرگ ایجاد می‌کند.

عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «روند نهال‌شانی می‌تواند از یک‌سو باعث پویایی، تحرک و رونق در فرآیند سرسبزی شود

از سوی دیگر، عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در این مراسم از تلاش‌های این وزارت بر معیاری‌سازی سیستم کشاورزی، مالداری، آبیاری و ایجاد طرزالعمل مشخص برای حفاظت از جنگلات و بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده دولتی خبر می‌دهد.

آقای عمری گفت: «بخش مالداری ما به شکل سنتی و سابقه است ما تصمیم‌های در این بخش داریم. تصمیم اول اصلاح تغییر و تبدیل نسل سنتی موجوده است؛ ما نسلی را به مالداران خود تقدیم می‌کنیم که به زحمات شان به‌ارزد

از این میان، ریاست سرسبزی و حفظ ساحات سبز شهرداری کابل غرس نهال را در جلوگیری از سیلاب‌ها، آلودگی هوا، گرمای زمین، مهم ‌خوانده و تاکید می‌ورزد که حدود ۲میلیون نهال‌های مثمر و غیر مثمر در سال ۱۴۰۳خورشیدی از سوی این ریاست غرس خواهد شد.

عبدالوکیل متوکل سرپرست ریاست سرسبزی و حفظ ساحات سبز شهرداری کابل گفت: «آب و هوای کابل در سال‌های قبل آلوده بود و به تلاش‌های شاروالی هوا پاک شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آمار می‌دهد که در دو سال پسین حدود ۸۲میلیون نهال‌های مثمر و غیر مثمر در سرتاسر کشور توزیع و غرس شده‌است.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آمار می‌دهد که در دو سال پسین حدود ۸۲میلیون نهال‌های مثمر و غیر مثمر در سرتاسر کشور توزیع و غرس شده‌است.

نظرات بسته شده است.