مولوی عبدالسلام حنفی: حکومت تلاش می کند بخش صحت به استندردهای قبول شده ارتقا یابد

ارگ امارت اسلامی در خبرنامه ای از دیدار مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء با جمعی از داکتران و متخصصین کشور خبر داده است.

مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء دv دیدار با جمعی از داکتران متخصص گفته است که امارت اسلامی متعهد به ارائه خدمات صحی بهتر برای همه شهروندان بوده و تلاش می‌کند تا بخش صحت بi استندردهای قبول شده ارتقا یابد.

ارگ امارت اسلامی در خبرنامه ای از دیدار مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء با جمعی از داکتران و متخصصین کشور خبر داده است.

در خبرنامه ارگ امده است که در این دیدار ابتدا داکتران و متخصصین در مورد وضعیت صحی در کشور صحبت نموده و از توجه جدی امارت اسلامی در عرصه صحت و بهبود ارائه خدمات صحی ابراز خرسندی کردند.

به نقل از خبرنامه، آنان افزودند که بخشر صحت در کشور نیازمند ارتقای کیفیت و توجه بیشتر می‌باشد تا خدمات صحی برای شهروندان به صورت بهتر عرضه گردد. داکتران مذکور همچنین گفته اند که در خصوص ایجاد فرصت‌های ارتقای ظرفیت و تخصص برای داکتران توجه خاص صورت گیرد.

در همین حال مولوی عبدالسلام حنفی گفته است که امارت اسلامی متعهد به ارائه خدمات صحی بهتر برای همه شهروندان است و تلاش می‌ورزد تا بخش صحت با استندردهای قبول شده ارتقا یابد.

معاون ریاست الوزراء افزوده که امارت اسلامی در حد توان کوشش می‌کند تا در بخش صحت بهبود حاصل شود.

نظرات بسته شده است.